Rezumat

Proiectul INGA 3D are ca scop principal transferul și extinderea soluțiilor software inovatoare și a celor mai înalte tehnologii 3D, produse de Spania și dedicate proiectării asistate de calculator a încălțămintei, în patru variante complementare:

  • prin transferul de inovare în alte țări, și anume România, Portugalia și Regatul Unit; prin transferul de inovare în alte țări, și anume, Romania, Portugalia și Marea Britanie;
  • prin dezvoltarea abilităților și competențelor în proiectare asistată de calculator încălțăminte 3D, care va permite profesioniștilor VET (profesori, formatori și tutori) pentru a preda cursuri tehnice bazate pe TIC pentru sprijinirea creativității și inovării între VET studenți / cursanți; prin dezvoltarea de abilități și competențe în domeniul proiectării 3D asistate de calculator a încălțămintei, care le va permite specialiștilor din domeniu (profesori, traineri și tutori) să predea cursuri tehnice asistate de calculator în vederea susținerii creativității și inovării pentru studenți/cursanți;
  • prin dezvoltarea de noi conținuturi de formare și instrumente de sprijin pentru e-learning bazate pe unități de rezultate ale învățării și competențe, în scopul de a asigura o evaluare eficientă, evaluare și validare; prin elaborarea de conținuturi de curs și instrumente de suport pentru e-learning bazate pe unități de instruire și dezvoltare a competențelor în vederea asigurării unei verificări, evaluări și validări eficiente.
  • prin crearea unei platforme de învățare online. prin dezvoltarea unei platforme de învățare online.

Parteneriatul cuprinde universități, centre de cercetare și de instruire, centre de formare pentru adulți și companii din domeniul IT. The consortium has partners with great pedagogical experience in development and evaluation of methodologies for education and technical vocational training. Consorțiul este  format din parteneri cu o bogată experiență pedagogică în dezvoltarea și evaluarea metodologiilor pentru educație și pentru formarea vocațională tehnică. Also, there are partners with a large experience in vocational training, research and development for footwear industry. De asemenea, unii dintre parteneri au și o vastă experiență în instruirea vocațională, cercetare și dezvoltare în industria de încălțăminte.

Produsele proiectului au ca scop introducerea de soluții inovatoare pentru e-learning, în vederea testării și validării de noi metode și abordări de predare adecvate pentru formarea vocațională în domeniul proiectării asistate de calculator a încălțămintei. The online platform will integrate various flexible learning scenarios for accommodating various supportive tools for learning. Platforma on-line va integra diferite scenarii flexibile de învățare pentru integrarea unor diverse instrumente de învățare. The new training content and its supportive guide will be designed, developed, tested and evaluated in line with the best practices identified by partners in their institutions, countries and elsewhere in Europe. Conținut noilor cursuri și ghidul acestora vor fi elaborate, dezvoltate, testate și evaluate în concordanță cu cele mai potrivite practici identificate de către parteneri în propriile  instituții, țări sau în Europa. It will contribute at developing skills and competencies of VET professionals in order to face with the future challenges. Acest lucru va contribui la dezvoltarea abilităților și competențelor specialiștilor din domeniu pentru a putea face față viitoarelor provocărilor. 

Sursa de Finantare

ANPCDEFP Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Parteneri

  • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • INESCOP - Instituto Technologico del Calzado
  • Virtual Campus Lda.
  • IED - Istituto Europeo di Design Madrid
  • University of Salford
  • RED 21 SL