Context

O problemă deosebită a programelor de studiu vocaționale, peste tot în Europa, este diferența dintre nivelul de cunoștințe tehnice și abilitățile profesionale pe care cursanții le dobândesc prin procesul de învățare în școlile de specialitate, și competențele necesare cerute de angajatori (Raportul Comisiei Europene - "New Skills for New Jobs: ActionNow", 2010). Companiile producătoare de încălțăminte din toată Europa nu găsesc absolvenți ai școlilor profesionale competenți și calificați, care să poată fi integrați rapid în departamentele de proiectare asistată de calculator (CAD), fără a fi necesare programe adiționale de formare, programe care sunt costisitoare și consumatoare de timp. În vederea îndeplinirii necesităților mediului de lucru, furnizorii de instruire vocațională pentru sectoarele din domeniul încălțămintei ar putea reduce acest decalaj prin introducerea în programa existentă, a noilor tehnologii CAD / CAM și a soluțiilor software, care provin din cele mai recente rezultate ale dezvoltării cercetării și a industriei. În acest moment apare o întrebare principală: Au profesorii / tutorii / formatorii din instituțiile vocaționale aptitudinile și competențele necesare pentru a putea preda un curs exigent precum „Proiectarea asistată de calculator a încălțămintei”?

În urma unui studiu preliminar, care a fost realizat de către parteneri în faza de pregătire a acestei propuneri (în RO, ES, PT și UK), au fost obținute rezultate îngrijorătoare. Principalele concluzii ale acestui studiu sunt:

 • Instituțiile vocaționale care derulează programe de studii pentru sectorul de încălțăminte au un conținut bazat pe TIC în curriculum-ul lor, dar este proiectat pentru a acoperi primul set de calificare, respectiv elemente cheie pentru dezvoltarea competențelor generice (scriere, de procesare de text, tehnoredactare și utilizare Internet pentru cercetare și comunicare).
 • Utilizarea tehnologiilor CAD / CAM aparține celui de-al doilea set de aptitudini TIC, care sunt reprezentate de abilități profesionale specifice unui domeniu.
 1. există școli unde profesorii ar putea preda discipline de baza TIC, dar nu au abilități și competențe potrivite pentru utilizarea aplicațiilor software specializate pentru CAD încălțăminte;
 2. există o lipsă de materiale didactice (cărți, ghiduri și instrumente pentru profesori etc.) disponibile în domeniul CAD încălțăminte. În cazul în care aceste resurse pot fi găsite (internet, manuale publicate), acestea sunt, în principal în limba engleză;
 3. dezvoltatorii de aplicații software CAD încălțăminte oferă cursuri care nu corespund nevoilor pedagogice ale sistemului vocațional;
 4. centrele de instruire au propriul curriculum și propriile metode pentru CAD încălțăminte, care sunt diferite de cele utilizate în școlile vocaționale publice.

Parteneri

 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
 • INESCOP - Instituto Technologico del Calzado
 • Virtual Campus Lda.
 • IED - Istituto Europeo di Design Madrid
 • University of Salford
 • RED 21 SL