Rezultate

Raționamentul care a condus la alegerea soluției software ICAD 3D ca bază pentru proiectul INGA 3D

Aplicația CAD pentru încălțăminte, și anume ICAD 3D, care a fost dezvoltat de către INESCOP (partenerul P1) și RED 21 (partenerul P5) este mai rapidă și mai precisă decât alte produse comerciale, și oferă un feedback imediat, atât pentru profesor, cât și pentru elev / cursant, în principal datorită tehnologiei 3D de vizualizare a prototipurilor de încălțăminte într-un spațiu virtual. Pe baza acestei tehnologiei 3D transferate, cunoștințele și abilitățile dezvoltării modelor și a prototipurilor de încălțăminte vor fi transmise de către profesorii și formatorii către studenți și cursanți într-un mod dinamic și eficient. Acest lucru va stimula gândirea creativă în rândul studenților și a cursanților, și va crește atractivitatea programelor de studiu / instruire vocațională.

Cum folosește proiectul INGA 3D aceste rezultate?

Parteneriatul INGA 3D se va concentra pe elaborarea, testarea și evaluare de noi rezultate:

  • Proiectarea 3D asistată de calculator a încălțămintei – Manual. Noul conținut va fi conceput într-o manieră educațională eficientă, fiind alcătuit din module / unități de învățare și competențe.
  • Instrumente de instruire multimedia – Ghid pentru profesorii din școlile vocaționale, traineri si tutori de specialitate.
  • Platforma de învățare online.

Valoarea adăugată a proiectului INGA 3D în comparație cu proiectele anterioare

Produsele proiectului (manual, ghid și platforma online) vor introduce un conținut de instruire inovator și soluții de e-learning, cu scopul de a testa și de a valida noi metode de predare și abordări potrivite pentru formarea profesională în proiectarea asistată de calculator a încălțămintei. Aceste produse vor fi concepute și dezvoltate pentru a satisface nevoile și așteptările specialiștilor (profesori, formatori, tutori) pentru a preda în clasele lor discipline tehnice precum proiectarea 3D asistată de calculator a încălțămintei. Platforma on-line va integra diferite scenarii de învățare flexibile, precum: lecții, clipuri video, texte interactive și audio.

Outputs

3D Footwear Computer Aided Design – Handbook

Supportive Multimedia Tools for VET teachers, trainers and tutors

INGA Online Learning Platform

Parteneri

  • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
  • INESCOP - Instituto Technologico del Calzado
  • Virtual Campus Lda.
  • IED - Istituto Europeo di Design Madrid
  • University of Salford
  • RED 21 SL